LINEAR NATURE to fascynacja formą roślin.
Realistyczny rysunek oddaje hołd temu co zostało stworzone przez naturę jednocześnie wprowadzając elementy graficzne i autentyczny ślad rysunku do wnętrza.