Double Room jest częścią spółki The KLU Company Szczyrbowski, Tomczyk Sp. J.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest The KLU Company Spółka jawna z siedzibą w Zabrzu przy ul. Korczoka 76, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000758020, NIP 6263032845. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować na adres kontakt@doubleroom.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania przez okres niezbędny dla realizacji tego celu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją Pani/Pana zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia Pani/Pana zapytania i udzielenia odpowiedzi.