Absolwentka MA Photography and Urban Cultures na Uniwersytecie Londyńskim i Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka kilku wystaw fotograficznych, np. w APT Gallery w Londonie, w Pauzie i Hevre w Krakowie. Mieszka i pracuje w Krakowie, gdzie prowadzi swoje portretowe studio fotograficzne.