Z przyjemnością porusza się w przestrzeniach metafizycznych a jej twórczość stanowi intuicyjny, 
organiczny, często abstrakcyjny zapis chwili. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach
w Hiszpanii, USA, Wielkiej Brytanii, Izraelu i w Polsce.